Bakmi Nyemek Denpasar

Bakmi Nyemek Denpasar

Salah satu Kuliner Khas Jawa yang hadir di Denpasar Sedikit pengetahuan tentang Bakmi Nyemek, Bakmi Nyemek atau Mi Nyemek adalah bakmi rebus (bahasa Jawa: bakmi godhog).